top of page

Algemene voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek van het platform en de informatie ervan door een internetgebruiker door het gebruik of verzoek van de website, erkent de gebruiker de algemene gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt uitdrukkelijk de vermelde rechten en plichten.

Wij behouden ons het recht om ten allen tijden en zonder voorafgaande kennisgeving de gebruiksvoorwaarden te wijzigen evenals de inhoud van de website te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen zonder enige aansprakelijkheid.

 

Wij trachtten een goede werking te waarborgen, evenals de werking en de veiligheid. Elk gebruik van het platform is altijd op eigen risico. wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg zou kunnen zijn van eventuele storingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op de website.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang te beperken of de werking ervan ten alle tijden te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

BV Studio L'arte bepaald de inhoud van de website en draagt zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregen om onze website zo accuraat mogelijk te houden.

BV Studio L'arte kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op de website. zo kan het zijn dat de informatie op de website niet altijd volledig accuraat of actueel is. Bijgevolg kan BV Studio L'arte hier niet aansprakelijk gesteld worden.

bottom of page